Румънски език

Румънският език е романски език, но споделя много от ос...
Още

Турски език

Турският е език от семейството на алтайските езици...
Още

Албански език

Албанският език е индоевропейски, но образува свой соб...
Още

Български за чужденци

Обучението ни по български език за чужденци протича на...
Още

Индивидуално обучение

Индивидуалното обучение има редица предимства...
Още

Онлайн обучение

Онлайн обучението ни протича в реално време...
Още