Албанският език е индоевропейски, но образува свой собствен клон в семейството на индоевропейските езици. Освен в Албания, той се говори от мнозинството от населението на Косово, в Черна гора, Република Македония, в Гърция – областта Теспротия (Чамърия), в южните части на Италия. Албанският език се говори и от многобройната албанска диаспора в страни като Гърция, Турция, САЩ, Франция.

Съвременният албански език се дели на два основни диалекта: гегийски (северен) и тоскийски (южен). Езикът изобилства от латински, гръцки, славянски, османо-турски и италиански заемки.

Най-често срещаните трудности при изучаване на езика са свързани с фонетичната система, писането, граматичните категории.