Обучението ни по български език за чужденци протича на майчиния език за обучаемите (румънски, турски, албански, сръбски). Това прави българския значително по-лесно усвоим и достъпен.

В рамките на обучението по български език преподавателите ни също така ще улеснят престоя и адаптацията Ви в България, като Ви запознаят и с културата и народопсихологията на българите.

Графикът на занятията Ви може да бъде фиксиран или плаващ – в зависимост от предпочитанията Ви, през деня, вечер или през уикенда.