Индивидуалното обучение има редица предимства– започва в кратък срок, съобразено е напълно с програмата Ви, и най-вече – адаптирано е към Вашите нужди и цели. Ние ще изградим структурата на обучението спрямо тях и ще Ви препоръчаме ритъм и продължителност.

В рамките на индивидуалното обучение по балкански език можете: да напредвате ниво след ниво, усвоявайки по равно всички речеви умения (слушане, четене, писане, говорене), да преговаряте или затвърждавате материал, да акцентирате на граматика или лексика, говорене или терминология.

Графикът на занятията Ви може да бъде фиксиран или плаващ – в зависимост от предпочитанията Ви, през деня, вечер или през уикенда.