Екскурзия или обучение в Русия, интерес към световната политика, икономика и бизнес или към богатството на класическата и съвременната руска литература и култура – много могат да бъдат причините да изучавате руски език.

Днес повече от 300 милиона души в Руската федерация говорят руски като роден език. В Белорусия и Казахстан той е официално признат, в бившите съветски републики е езикът на образованието и бизнеса. Всичко това го поставя на пето място по разпространение в света. Във виртуалното пространство информацията на руски език е на второ място след тази на английски. Като прибавим и факта, че огромно количество от жителите на Китай, САЩ, Европа и по всички континенти изучават руски език, защо да не се присъединим и ние в комуникацията на руски?

Преподавател по руски език в Панбалкан ще бъде д-р Бонка Даскалова, която притежава впечатляващ опит като преподавател и методист. Бонка е възпитаник на Катедрата по славянски филологии в Софийския университет „Св. Климент Охридски”, където се дипломира по специалността „Българска и руска филология” през 1976 г. Преподава български език на чужденци в Института за чуждестранни студенти (сега Департамент за езиково обучение в Софийския университет) от 1979 до 2002 г., което определя овладяване и прилагане на най-добрите френски, немски и английски практики за преподаване на езика като чужд. За отличната й компетентност в методиката на преподаване допринасят и многобройните езикови специализации по френски, гръцки, английски и румънски език.

От 1995 до 1999 г. е лектор по български език и култура в Университета в гр. Крайова – Румъния. От 2003 г. е автор и преподавател на курсове за интензивно обучение по руски език в ДЕО-ИЧС. Следват две специализации през 2003 и 2005 г. в Московския университет „Дружба на народите” за правото да провежда тестове по руски език като чужд (ТРКИ) за всички нива. От 2008 до 2011 г. е лектор по български език и култура в Московския държавен университет „М.В.Ломоносов” – Факултет по чужди езици, а от 2013 до 2018 г. – във Филологически факултет на същия университет. Бонка Даскалова е автор на няколко пособия за изучаване на български език от рускоговорящи. За книгата си „Шедевры болгарской книжности на русской земле”(2011), е носител на наградата на Българската академия на науките.

Курсът по руски език за ниво А1 ще използва учебната система „НАЧАЛО”, която предоставя на начинаещите в езиковото обучение възможност за овладяване на основни граматически знания, като склонение на съществителни, прилагателни и числителни имена и местоимения в шестте падежа, спрежение на най-честотните глаголи, формиране на често използвани синтактични структури. Освен това получавате умения да комуникирате в различни ежедневни ситуации: как да търсите и да давате информация за хора и места, да искате нещо, да се извинявате и да поздравявате, да си уреждате срещи, да изразявате мнение, да разказвате какво се е случило или ще се случи и т.н. Ще научите думи и изрази, свързани с определена тематика: пазаруване, почивка и хотелско настаняване, обучение, хоби и развлечения и много други.

В курса леко и забавно се предлага и определена информация за Русия, руското общество и култура. Запишете се онлайн до 25.03.2019.