Цени

Курсове

Език Вид курс Ниво в ПанБалкан Ниво по CEFR Брой часове Цена с ДДС
руски език стандартен Първо/Елементарно ниво (модул 1) А1  72 350 лв.
руски език стандартен Първо/Базово ниво (модул 2) А2 72 350 лв.
албански, румънски, турски, сръбски интензивен Първо (модул 1) А1 48 245 лв.
албански, румънски, турски, сръбски стандартен Първо (модул 1) А1 60 295 лв.
албански, румънски, турски, сръбски стандартен Първо (модул 2) А2 72 355 лв.
албански, румънски, турски, сръбски стандартен Второ (модул 1) B1 72 355 лв.
албански, румънски, турски, сръбски стандартен Второ (модул 2) B2 72 355 лв.
албански, румънски, турски, сръбски стандартен Трето (модул 1) С1 72 355 лв.

Индивидуално обучение

Език Вид обучение Форма на обучение Брой часове Цена с ДДС
руски език стандартен индивидуална 2 35 лв.
руски език стандартен по двойки 2 40 лв.
руски език ОНЛАЙН индивидуална 2 35 лв.
албански, румънски, турски, сръбски стандартен индивидуална 2 35 лв.
албански, румънски, турски, сръбски стандартен по двойки 2 40 лв.
албански, румънски, турски, сръбски ОНЛАЙН индивидуална 2 35 лв.
български за чужденци стандартен индивидуална 2 40 лв.
български за чужденци стандартен по двойки 2 45 лв.
български за чужденци ОНЛАЙН индивидуална 2 40 лв.

Пакети с отстъпка

Език Форма на обучение Брой часове Отстъпка Цена с ДДС
руски, албански, румънски, турски, сръбски индивидуална 10 5% 165 лв.
руски, албански, румънски, турски, сръбски индивидуална 20 10% 315 лв.
руски, албански, румънски, турски, сръбски индивидуална 30 15% 450 лв.

Цените са в сила за учебната 2018/2019.

Учебните такси за курсовете със стандартна продължителност могат да се заплащат на две вноски: 195 лв. + 100 лв. (за ниво А1) или 255 лв. + 100 лв. (за нивата А2, В1, В2 и С1), както и 250 лв. + 100 лв. (за руски език – нива А1 и А2).
Втората вноска се заплаща до 1 месец след старта на курса.

При индивидуалното обучение е необходима минимална предплата за 8 учебни часа. За индивидуалното обучение са много удобни и пакетите с отстъпка, които се предплащат изцяло и трябва да бъдат изучени за определен времеви период: пакет 10 – за 1 календарен месец, пакет 20 – за 2 календарни месеца, пакет 30 – за 3 календарни месеца.